Vizyonumuz & Misyonumuz

Vizyonumuz & Misyonumuz

Geleceğe Umutla Bakıyoruz

Okulumuz, öğrencilerimizi sadece akademik başarıya değil, aynı zamanda ahlaki değerlere, insan sevgisine ve barışçı bir ruha sahip bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlar. Bilim ve teknolojiye açık, yenilikçi düşünce yapısına sahip, tarihsel değerlere saygılı ancak aynı zamanda zamanın ruhuyla bütünleşebilen bireyler yetiştirmek, okulumuzun öncelikli misyonlarından biridir.

Gaziantep Birey Okulları, öğrencilerini sadece bilgi ile değil, aynı zamanda ahlaki değerlerle donatarak, ülkelerine ve insanlığa faydalı bireyler olarak yetiştirmeyi taahhüt eder. Kalbinin sesini dinleyen, bilgiye dayalı, kararlı ve ülkesine bağlı aydın bireylerin yetiştiği bir eğitim ortamı sunarak, öğrencilerimizin geleceğe güvenle adım atmalarına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Vizyonumuz

Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda; öğrencilerin kendilerine özgü ihtiyaç ve özelliklerini dikkate alarak “Her çocuk farklıdır ve farklı öğrenir ” düşüncesiyle, bireysel beceri ve yeteneklerinin farkına varmış “ BİREY”ler yetiştirmek kurumumuzun öncelikli hedefleridir. Bireysel gelişimi ön plana alarak 21. Yüzyılın gereksinimlerine sahip;

Evrensel değerlere saygılı,

Yerel kültüre hâkim,

Çevreye uyumlu,

Sorun çözme becerisine sahip,

Ahlaklı,

Tam donanımlı,

Yaratıcı ruha sahip,

Yardımsever,

Dinamik,

en gelişmiş öğretim yöntemlerini etkin kullanan, teknoloji destekli, Dünya merkezli eğitim ile yetiştirmektir.

Misyonumuz

Atatürk ilkelerini benimseyen,

Bireysel farklılıkların önemsendiği ve saygıyla karşılandığı hoşgörülü bir ortamda,

Üretken,

Yaratıcı,

Sorumluluk sahibi,

Yaratıcı ve özgüven sahibi,

Bilimsel düşünceyi ön planda tutan,

Ulusal ve Uluslararası platformlarda kendisini kanıtlayacak,

Ülkesini en iyi şekilde temsil edebilecek ve olumlu katkılar verebilecek,

En az bir yabancı dili ileri seviyede kullanabilecek öğrencileri,

Kararlı, bilgili ve iyi eğitilmiş,

en gelişmiş öğretim yöntemlerini etkin kullanan, teknoloji destekli, Dünya merkezli eğitim ile yetiştirmektir.

Vizyonumuz & Misyonumuz
Vizyonumuz & Misyonumuz