Lise Gelişim Takibi

Lise Gelişim Takibi

Gaziantep Birey Koleji Lisesi, öğrencilerin akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerini düzenli olarak takip etmektedir. Bu takip, sınıf rehber öğretmenleri tarafından yapılan haftalık bireysel görüşmelerle gerçekleştirilmektedir. Bu görüşmelerde, öğrencilerin akademik başarıları, ders çalışma alışkanlıkları, sosyal ilişkileri, duygusal durumu gibi konular ele alınmaktadır.

Öğrencilerin ihtiyaç ve önceliklerine göre, okul yönetimi ve ders öğretmenleri birlikte planlamalar ve uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Bu uygulamalar, öğrencilerin akademik başarılarını artırmak, sosyal gelişimlerini desteklemek ve kişisel gelişimlerini desteklemek için tasarlanmaktadır.

Öğrencilerin gelişimlerinin takip edilmesi, onların ihtiyaç duydukları desteği alabilmeleri açısından önemlidir. Bu takip, öğrencilerin başarılı bir eğitim-öğretim yılı geçirmelerine ve geleceğe hazırlanmalarına yardımcı olmaktadır.

 • Gelişim Takibinin Amaçları

Gaziantep Birey Koleji Lisesi'nde öğrencilerin gelişimlerinin takibinin temel amaçları şunlardır:

Öğrencilerin akademik başarılarını izlemek ve desteklemek

Öğrencilerin sosyal gelişimlerini desteklemek

Öğrencilerin kişisel gelişimlerini desteklemek

Öğrencilerin ihtiyaç ve önceliklerini belirlemek

Öğrencilere ihtiyaç duydukları desteği sağlamak

 • Gelişim Takibinin Yöntemleri

Gaziantep Birey Koleji Lisesi'nde öğrencilerin gelişimlerinin takip edilmesi için aşağıdaki yöntemler kullanılmaktadır:

Sınıf rehber öğretmenleri tarafından yapılan haftalık bireysel görüşmeler

Ders öğretmenleri tarafından yapılan değerlendirmeler

Performans ödevleri ve projeler

Sınav sonuçları

Okul içi ve okul dışı etkinlikler

 • Gelişim Takibinin Sonuçları

Gaziantep Birey Koleji Lisesi'nde öğrencilerin gelişimlerinin takibi, öğrencilerin başarılı bir eğitim-öğretim yılı geçirmelerine ve geleceğe hazırlanmalarına yardımcı olmaktadır. Bu takip sayesinde, öğrencilerin ihtiyaç duydukları desteği almaları sağlanmaktadır.

 • Kariyer Tasarımı

Lise yılları, öğrencilerin gelecekteki kariyerlerini planlamaya başlamaları için önemli bir dönemdir. Bu dönemde, öğrenciler ilgi ve yeteneklerini keşfetmek, meslekleri tanımak ve kendilerine uygun bir kariyer seçmek için çalışmalar yapmalıdırlar.

Gaziantep Birey Koleji Lisesi, öğrencilerin kariyer tasarımlarına destek olmak amacıyla çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalar kapsamında, öğrencilere aşağıdaki imkanlar sunulmaktadır:

 • Kariyer Danışmanlığı: Öğrenciler, kariyer danışmanları ile birlikte bireysel görüşmeler yaparak ilgi ve yeteneklerini keşfetme, meslekleri tanıma ve kariyer planlama konusunda destek alabilmektedirler.

Mesleki Gölge: Öğrenciler, meslekleri yerinde gözlemleyerek bilgi sahibi olabilmektedirler. Bu amaçla, öğrenciler, meslek sahipleri ile birlikte bir gün geçirerek onların çalışmalarını yakından takip edebilmektedir.

 • Kariyer Günleri: Öğrenciler, kariyer günlerine katılarak farklı mesleklerden insanlarla tanışarak bilgi edinebilmektedir.
 • Kariyer Testleri: Öğrenciler, kariyer testleri ile ilgi ve yeteneklerini daha iyi bir şekilde analiz edebilmektedir.

Bu çalışmalar sayesinde, Gaziantep Birey Koleji Lisesi öğrencileri, gelecekteki kariyerlerini planlama konusunda bilinçli kararlar alabilmektedirler.

 • Lise Kariyer Çalışmalarının Amaçları

Lise kariyer çalışmalarının temel amaçları şunlardır:

Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olmak

Öğrencilerin meslekleri tanımalarına yardımcı olmak

Öğrencilere kariyer planlama konusunda destek olmak

Lise Kariyer Çalışmalarının Yöntemleri

Lise kariyer çalışmaları, aşağıdaki yöntemler kullanılarak yürütülmektedir:

Bireysel görüşmeler

Mesleki gölge çalışmaları

Kariyer günleri

Kariyer testleri

 • Lise Kariyer Çalışmalarının Sonuçları

Lise kariyer çalışmaları, öğrencilerin aşağıdaki kazanımlar elde etmelerine yardımcı olmaktadır:

İlgi ve yeteneklerini daha iyi bir şekilde tanıma

Meslekleri daha iyi bir şekilde tanıma

Kariyer planlama konusunda bilinçli kararlar alma

Lise kariyer çalışmaları, öğrencilerin gelecekteki kariyerlerini planlamaları ve başarılı bir kariyere sahip olmaları açısından önemli bir rol oynamaktadır.

 • Öğrenci Bilgilendirme Toplantıları

Gaziantep Birey Koleji Lisesi, öğrencilerin gelişimlerini takip etmek ve velileri bilgilendirmek amacıyla çeşitli toplantılar düzenlemektedir. Bu toplantılar, öğrencilerin akademik, sosyal ve kişisel gelişimleri ile ilgili konuları kapsamaktadır.

 • Uyum ve Şube Öğretmenler Kurulu Toplantıları

Uyum ve şube öğretmenler kurulu toplantıları, öğrencilerin liseye uyum sürecini kolaylaştırmak ve onların başarılı bir eğitim-öğretim yılı geçirmelerine yardımcı olmak amacıyla düzenlenmektedir. Bu toplantılarda, öğrencilerin akademik başarıları, ders çalışma alışkanlıkları, sosyal ilişkileri, duygusal durumu gibi konular ele alınmaktadır.

 • Veli Semineri

Yılda bir defa düzenlenen veli seminerleri, velileri öğrencilerin gelişimleri hakkında bilgilendirmek amacıyla düzenlenmektedir. Bu seminerlerde, öğrencilerin akademik başarılarını artırmak, sosyal gelişimlerini desteklemek ve kişisel gelişimlerini desteklemek için yapılabilecek çalışmalar hakkında bilgi verilmektedir.

 • Veliye Yönelik Bilgilendirici Paylaşımlar

Sınıf rehber öğretmenleri, yapılan sınıf rehberlik çalışmaları hakkında velilere düzenli olarak bilgilendirici paylaşımlar yapmaktadır. Bu paylaşımlarda, öğrencilerin gelişimleri ile ilgili gözlemler ve öneriler yer almaktadır.

Bu toplantı ve paylaşımlar, öğrencilerin gelişimlerini takip etmek ve velileri bilgilendirmek açısından önemli bir rol oynamaktadır. Bu toplantı ve paylaşımlar sayesinde, veliler öğrencilerin gelişimleri hakkında daha iyi bir şekilde bilgi sahibi olabilmektedir ve onlara destek olabilmektedirler.

Özellikle veliye yönelik bilgilendirici paylaşımlar, veliler ve okul arasında iletişimi güçlendirmek açısından önemli bir rol oynamaktadır. Bu paylaşımlar sayesinde, veliler öğrencilerin gelişimleri hakkında daha güncel bilgilere ulaşabilmekte ve okulun yaptığı çalışmalar hakkında daha iyi bir fikir sahibi olabilmektedirler.

Lise Gelişim Takibi
Lise Gelişim Takibi