Anaokulu

Anaokulu

( 3-4 yaş grubu / 4-5  yaş grubu / 5-6 yaş grubu )

Gaziantep’te Okul Öncesi Eğitime Farklı Bir Bakış Açısı ;
 
Öğrencilerimiz ‘’playtolearn’’ yani oyun oynayarak öğrenmeyi deneyimlemektedir. 21.yüzyılda öğrenci odaklı olmanın önemini farkederek öğrenci merkezli eğitim programımız ile eklektik bir eğitim modeli uygulamaktayız. Öğrencilerimiz dil,bilişsel,psiko-motor,sosyal-duygusal gelişimleri ile öz bakım becerileri alanlarında eşdeğer oranda desteklenmektedir.

Hedeflenen kazanım ve göstergelerdonanımlı eğitim materyalleri ile bütünleştirilmektedir.Ayrıca okulumuz Gaziantep’te anaokulu binası olarak oldukça zengin fiziki koşullara sahiptir. Bununla birlikte doğal öğrenmenindekalıcı olduğu inancıyla eğitim programımız aşağıdaki noktalar göz önündebulundurularak yapılandırılmaktadır;

• İngilizce-Türkçe dengesi sağlanarak çift dil kazanımı sağlanmaktadır. 
• Okul öncesi dönemde öğrencilerimizin gelişim özelliklerive  bireysel farklılıkları dikkate alınmaktadır.
• Bilişsel, psiko-motor, dil, sosyal-duygusal gelişim ve özbakım becerileri geliştirilmektedir.
• Çocuk oyunla öğrenmekte ve problem çözme becerisi geliştirmektedir.
• Eğlenerek öğrenmesi aktif katılımı için güdülenmesini sağlamaktadır.
• Çocuğun güven duygusu ve olumlu benlik algısını kazanabilmesibaz alınmaktadır.
• Sosyal, duygusal ve bilişsel olarak ilköğretime hazırlamak amaçlanmaktadır.
• Okul algısını olumlu ivmede arttırarak ileriki yıllara güçlü bir alt yapı ile anaokulumuzdan mezun etmekteyiz.

Anaokulu
Anaokulu
Anaokulu
Anaokulu
Anaokulu
Anaokulu
Anaokulu
Anaokulu
Anaokulu
Anaokulu
Anaokulu
Anaokulu
Anaokulu
Anaokulu
Anaokulu
Anaokulu
Anaokulu
Anaokulu
Anaokulu
Anaokulu