Lise Rehberlik

Lise Rehberlik

Gaziantep Birey Koleji Lisesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi, öğrencilerini akademik, sosyal ve kişisel gelişimleri açısından desteklemek amacıyla hizmet vermektedir. Bu amaçla, öğrencilerin duygusal, sosyal ve bilişsel alanlarda kişisel gelişimlerine yön vermek, kendilerini gerçekleştirme yolunda temel kişilik özelliklerini kazanmış bireyler olmalarına rehberlik etmek, kendileri ve çevreleriyle barışık bir bakış açısı oluşturmalarını sağlamanın yanında yaşadıkları güçlüklerde çözüm yolları bulmalarına yardımcı olmak hedeflenmektedir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi, tüm öğrencilere çözüm ve süreç odaklı yaklaşan rehberlik anlayışını esas alır. Bu doğrultuda, bütüncül bir temelle gelişimsel, önleyici, yönlendirici çalışmalarımız bireysel, sınıf ve grup düzeyinde olup, öğrenci-aile ve okul arasında işbirliğine dayanır.

  • Bireysel Rehberlik

Bireysel rehberlik, öğrencilerin akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerine yönelik sorunlarının belirlenmesi, çözüm yollarının geliştirilmesi ve uygulanması amacıyla yapılan çalışmalardır. Bireysel rehberlik çalışmaları, öğrencilerin ihtiyaç ve önceliklerine göre planlanmaktadır.

Bireysel rehberlik kapsamında yapılan çalışmalardan bazıları şunlardır:

Akademik başarının değerlendirilmesi ve geliştirilmesi

Kişisel ve sosyal gelişim sorunlarının belirlenmesi ve çözüm yollarının geliştirilmesi

Kariyer planlaması ve meslek seçimi

Stres yönetimi ve öfke kontrolü

Problem çözme ve karar verme becerileri geliştirme

Özgüven ve benlik saygısını geliştirme

Sosyal iletişim ve etkileşim becerilerini geliştirme

  • Sınıf Rehberliği

Sınıf rehberliği, sınıf düzeyindeki öğrencilerin gelişimsel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılan çalışmalardır. Sınıf rehberliği çalışmaları, tüm öğrencilerin katılımını sağlayan, demokratik ve katılımcı bir yaklaşımla gerçekleştirilmektedir.

Sınıf rehberliği kapsamında yapılan çalışmalardan bazıları şunlardır:

Sınıf ikliminin iyileştirilmesi

Öğrencilerin akademik başarılarının artırılması

Öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimlerinin desteklenmesi

Öğrencilerin kişisel sorumluluk bilincinin geliştirilmesi

Öğrencilerin problem çözme ve karar verme becerilerinin geliştirilmesi

Öğrencilerin akran ilişkileri ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi

  • Grup Rehberliği

Grup rehberliği, benzer gelişimsel ihtiyaçlara sahip öğrencilerin bir araya gelerek, bu ihtiyaçları karşılamak amacıyla yapılan çalışmalardır. Grup rehberliği çalışmaları, öğrencilerin katılımını sağlayan, güvenli ve destekleyici bir ortamda gerçekleştirilmektedir.

Grup rehberliği kapsamında yapılan çalışmalardan bazıları şunlardır:

Kişisel ve sosyal gelişim sorunlarının ele alınması

Stres yönetimi ve öfke kontrolü

Problem çözme ve karar verme becerileri geliştirme

Özgüven ve benlik saygısını geliştirme

Sosyal iletişim ve etkileşim becerilerini geliştirme

  • Öğrenci-Aile İşbirliği

Öğrenci-aile işbirliği, öğrencilerin gelişimlerinin en iyi şekilde sağlanabilmesi için gerekli olan bir unsurdur. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi, öğrencilerin gelişimleri ile ilgili olarak ailelerle işbirliği içinde çalışmaktadır. Bu işbirliği kapsamında, ailelere öğrencilerin gelişimleri ile ilgili bilgilendirme ve destek sağlanmaktadır.

  • Okul-Aile İşbirliği

Okul-aile işbirliği, öğrencilerin gelişimlerinin en iyi şekilde sağlanabilmesi için gerekli olan bir diğer unsurdur. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi, okul yönetimi ve öğretmenlerle işbirliği içinde çalışmaktadır. Bu işbirliği kapsamında, öğrencilerin gelişimleri ile ilgili olarak okul yönetimine ve öğretmenlere bilgilendirme ve destek sağlanmaktadır.

Gaziantep Birey Koleji Lisesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi, öğrencilerini geleceğe hazırlayan, onları akademik, sosyal ve kişisel gelişimleri açısından destekleyen bir hizmet sunmaktadır.

  • Oryantasyon Çalışmaları

Gaziantep Birey Koleji Lisesi, liseye geçen öğrencilerin duygusal, sosyal ve eğitsel hazırlığını güçlendirmek için “Okul Oryantasyon Programı” çerçevesinde çalışmalar düzenlemektedir. Bu kapsamda öğrenciler için çeşitli sınıf çalışmaları, bilgilendirme çalışmaları, grup dinamiği etkinlikleri düzenlenmektedir.

  • Sınıf Çalışmaları

Sınıf çalışmaları, öğrencilerin okulun kuralları, işleyişi, öğretmenleri ve sınıf arkadaşları hakkında bilgi edinmelerini sağlar. Bu çalışmalarda, öğrencilerin okulun fiziksel ortamı, ders saatleri, sınav tarihleri, ödev ve projeleri gibi konularda bilgilendirilmeleri sağlanır.

  • Bilgilendirme Çalışmaları

Bilgilendirme çalışmaları, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimleri ile ilgili konuları kapsamaktadır. Bu çalışmalarda, öğrencilere akademik başarının önemi, ders çalışma teknikleri, stres yönetimi, problem çözme becerileri, akran ilişkileri, iletişim becerileri gibi konularda bilgi verilmektedir.

  • Grup Dinamiği Etkinlikleri

Grup dinamiği etkinlikleri, öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Bu etkinliklerde, öğrenciler grup içinde iletişim kurma, işbirliği yapma, liderlik yapma gibi becerilerini geliştirme fırsatı bulmaktadır.

Lise Rehberlik
Lise Rehberlik