İlkokul

İlkokul

Özel Birey Koleji İlkokulunda eğitim öğretim haftalık 45 saat üzerinden gerçekleştirilmektedir.  Özel Birey Koleji İlkokulu olarak öğrencilerimize sanat, bilim ve spor alanlarında sunulan çok çeşitli ders içi ve ders dışı etkinliklerle öğrencilerin kendi ilgilerini ve yeteneklerini keşfetmeleri, öz yönetim becerileri edinmeleri, dengeli ve sağlıklı bir yaşam sürmenin önemi konusunda farkındalık kazanmaları için bir eğitim ortamı oluşturuyoruz. Nitelikli bir öğretim programı ve zengin bir ders dışı etkinlikler programı sunarak öğrencilerin akademik, sosyal, fiziksel ve duygusal gelişimlerini desteklemekteyiz.

İngilizce, Akıl Zeka Oyunları ve Satranç, Robotik Kodlama, Drama, Müzik, Görsel Sanatlar ve Beden Eğitimi dersleri branş öğretmenlerimiz tarafından disiplinler arası bir yaklaşımla atölyelerimizde ve etkinlik alanlarımızda yürütülmektedir. 2. 3 ve 4. Sınıf öğrencilerimiz ilgi ve becerileri doğrultusunda hafta sonları yapılan sanatsal, sportif ve bilişsel alanlardaki sosyal etkinliklere katılırlar. Öğrencilerimizin potansiyel yeteneklerinin farkına varmalarını amaçladığımız sosyal etkinliklerde öğrenciler aktif rol oynarlar. Özel Birey İlkokulu öğrencilerinin sanat ve spor ile iç içe olan öğrenme ortamı ve atölyelerimizle öğrencilerimize her alanda fırsat sunarak farklı branşlarda kendi bedensel ve ruhsal bütünlüğüne uygun alanlarda deneme yapmalarına olanak sağlamaktayız. Alanlarında uzman öğretmen kadromuz ile öğrencilerimizin özgüvenlerini ve farkındalıklarını, sanat ve sporla güçlendirmekteyiz. Bu kapsamda tüm branşlarımız ile uyguladığımız disiplinler arası eğitim öğretim modeli öğretim programımızın önemli bir parçasıdır.

Özel Birey Koleji İlkokul yabancı dil eğitim programı, uluslararası müfredata uygun olup, öğrencilerimizin günlük etkinliklerin içinde yaşayarak öğrenmelerini hedefler. İngilizce öğretmenlerimizin eşliğinde sürdürülen aktif yabancı dil eğitimiyle, öğrencilerimizin anadilleri dışında başka bir dilin düşünce sistemini de kavramaları için gerekli yetileri erken çocukluk döneminde kazanmalarını sağlar. Özel Birey Koleji İlkokulu ölçme-değerlendirme araçları öğrencilerin 5 dil yetisine hitap eder; yalnızca okuma-yazma yetileriyle sınırlı değildir. Ayrıca günlük çalışma programı ile öğrencilerimizin ev ortamındaki İngilizce kullanımlarını destekleyen kesintisiz İngilizce eğitimi imkânı sunmaktadır.

Özel Birey Koleji İlkokulu olarak öğrencilerimizin tüm akademik çalışmalarını okulumuzda yapmasını sağlayarak, okul vakitlerini ödevlerle değil aileleri ve sosyal aktiviteler ile geçirebilmeleri için ‘’Çantasız Eğitim Modeli’’ni uygulamaktayız.  Çantasız eğitim sisteminde öğrencilerin eğitim öğretimlerini sınıf ortamında tamamlayarak oyun, beslenme, eğlenme ve dinlenmelerine yeterli zaman ayırmak, ev ve okul arasında çanta taşımadan fiziksel gelişimlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürmelerini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Ebeveyn ile çocuk arasında kurulan sağlıklı iletişim, çocuğun tüm gelişim alanlarını destekleyerek sağlıklı bir kişilik geliştirmesinde çok önemli bir etkendir. Çocuğun tüm gelişim alanları üzerinde önemli bir etkiye sahip olan bu iletişimin farkında olan Özel Birey İlkokulu olarak, öğrenci ve veli ortak saatlerini daha verimli ve sağlıklı geçirmelerini desteklemek amacıyla son derslerde öğretmenleri eşliğinde ödev saati uygulaması yapmaktadır. Bu sayede hem ertesi güne hazırlanmakta hem de öğrencinin ailesi ile etkili vakitler geçirebilmesine olanak sağlamaktadır. Ev ödev verilmemek birlikte öğrencilerimizin sadece evde kitap okumaları istenmektedir.

Okulumuzda öğretim ve öğrenme, öğrenci merkezlidir. Öğrenciler aktif bir şekilde öğrenmelerinin sorumluluğunu almaya teşvik edilirler. Öğretmenler yönlendirici bir rol oynarlar. Öğrencilere yaparak deneyerek öğrendikleri, sorular sordukları, varsayımlarda bulundukları, farklı kaynaklardan araştırma yaptıkları, topladıkları bilgileri sentezleyerek çıkarımlarda bulundukları ve öğrendiklerini farklı yollarla sundukları öğrenme deneyimleri sunulur. Okulumuzda ölçme-değerlendirme süreklidir. Öğrencilerin öğrenmeleri tüm öğrenme süreci boyunca çeşitli ön değerlendirme, süreç değerlendirmesi ve sonuç değerlendirmesi araçlarıyla ölçülür. Mümkün olduğunca öğrencilere kendi öğrenmelerini değerlendirme fırsatları verilir. Öğrencilere öz değerlendirme, akran değerlendirmesi, geri bildirim alma ve verme, dönüşümlü düşünme ve hedef koyma gibi değerlendirme becerileri kazandırılması hedeflenir. Öğrencilerimizin eğitim öğretim hayatı boyunca kendi içinde olan gelişimlerini takip edebilmek amacıyla yılda iki kez gerçekleştirilen portfolyo görüşmeleri ile aileleriyle paylaşılır.

 

İlkokul
İlkokul
İlkokul
İlkokul
İlkokul
İlkokul
İlkokul
İlkokul
İlkokul
İlkokul
İlkokul
İlkokul
İlkokul
İlkokul
İlkokul
İlkokul
İlkokul
İlkokul
İlkokul
İlkokul
İlkokul
İlkokul
İlkokul
İlkokul
İlkokul