Genel Eğitim Anlayışımız

Genel Eğitim Anlayışımız

Gaziantep Birey Koleji Lisesi, öğrencilerini akademik, sosyal ve kişisel gelişimleri açısından destekleyen bir eğitim anlayışına sahiptir. Bu anlayış doğrultusunda, okulumuzda aşağıdaki temel hedefler doğrultusunda eğitim verilmektedir:

Akademik Başarı: Öğrencilerin akademik başarılarını en üst düzeye çıkarmak için, yenilikçi öğretim yöntemleriyle, nitelikli öğretmen kadrosuyla ve zengin eğitim-öğretim olanaklarıyla desteklenen bir eğitim verilmektedir.

Sosyal Gelişim: Öğrencilerin sosyal gelişimlerini desteklemek için, okul içi ve okul dışı etkinliklerle, öğrencilerin kendilerini ifade etme, problem çözme ve iletişim becerilerini geliştirmelerine fırsat verilmektedir.

  • Sosyal Gelişim

Kişisel Gelişim: Öğrencilerin kişisel gelişimlerini desteklemek için, onlara öz farkındalık, öz disiplin ve eleştirel düşünme gibi önemli becerileri kazandırmaya yönelik bir eğitim verilmektedir.

  •  Kişisel Gelişim

Bu hedefler doğrultusunda, okulumuzda aşağıdaki eğitim modelleri uygulanmaktadır:

  • Etkinlik Temelli Eğitim: Okulumuzda, öğrencilerin aktif katılımını sağlayan, öğrenmeyi eğlenceli hale getiren ve kalıcı öğrenmeyi destekleyen etkinlik temelli bir eğitim modeli uygulanmaktadır.
  •  Yabancı Dil Eğitimi

Okulumuzda, öğrencilere erken yaşta yabancı dil eğitimi verilmektedir. Öğrencilerimiz, İngilizce derslerini, yabancı dil öğretmenleriyle ve ana dili İngilizce olan öğretmenlerle birlikte görmektedir.

  • Spor ve Sanat Eğitimi

Spor ve Sanat Eğitimi: Öğrencilerimizin spor ve sanat becerilerini geliştirmelerine fırsat vermek için, okulumuzda çeşitli spor ve sanat dallarında eğitim verilmektedir.

 Gaziantep Birey Koleji Lisesi, öğrencilerini geleceğe hazırlayan, onları akademik, sosyal ve kişisel gelişimleri açısından destekleyen bir eğitim anlayışına sahiptir.

Genel Eğitim Anlayışımız
Genel Eğitim Anlayışımız
Genel Eğitim Anlayışımız
Genel Eğitim Anlayışımız