Anaokulu Bölümleri

Anaokulu Bölümleri

Gaziantep Birey Anaokulunda İngilizce
Eğitim programımız öğrencilerimizin konuşmayı aktif kullanabilecekleri şekilde tasarlanmıştır.
Okul öncesi dönemde öğrencilerimiz İngilizceyi  yaparak yaşayarak öğrenmektedir.
Doğal yaşantıları yolu ile elde ettikleri kazanımların kalıcı olduğu inancıyla harmanladığımız eğitim programımız öğrenci merkezli uygulanmaktadır. Türkçe ve İngilizce konuları eş zamanlı uygulanmaktadır.
Dil eğitiminde yapılandırılmış oyunları yaratıcı ve eğlenceli öğrenme zamanı ile birleştirmekteyiz.
Birey Anaokullarına özgü etkinlikler, kitap çalışmaları, hikâye zamanları, şarkılar ve ‘’watching time’’ ile öğrencilerimize dil ediniminde çok yönlü program uygulanmaktadır.

Gaziantep Birey Anaokulunda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Öğrencilerimizdeki gelişim alanları ve değişimleri  rehberlik &psikolojik danışmanlık ile birebir takip edilmektedir.
Okulumuz rehber öğretmenleri tarafından yıl içerisinde yürütülen bireysel ve grup rehberlik çalışmaları bulunmaktadır. ‘’Her birey özeldir.’’ görüşü ile geleceğe hazırladığımız öğrencilerimizin sosyal – duygusal gelişimleri ve diğer gelişim alanları yakından takip edilerek okula uyum, iç denetim, öz düzenleme becerileri gibi becerilerini geliştirmelerine destek sağlanmaktadır. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık birimimiz ile anaokulumuzdan mezun olan öğrencilerimiz ilkokula geçişte oryantasyonlarını rahat tamamlamaktadır.

Beden Eğitimi
a) Eğitsel oyun eşliğinde ince ve kalın motorik becerileri geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılıyor.
b) Bireyin kendisini geliştirme ve tanımasında öğrenmeye yönelik çalışmalar yapılıyor.
c)Takım ve bireysel olarak yarışmalar yapılıyor.
d) Ritim ve kordinasyon çalışmaları yapılıyor,

 

Çocuk Yogası / Kids Yoga
Kendi içinde ritmi olan, esnek bedensel duruşlar ile meditasyon, nefes çalışmaları, hikayeler ve oyunlar içerisinde öğreten çocuk yogası eğlencelidir ve öğrencilerimizin severek yaptığı bir etkinliktir.

Robotik Kodlama
Çağımızın teknolojiyle harmanlandığı bu yüzyılda öğrencilerimiz okul öncesi dönemden başlayarak Robotik Kodlama ile algoritmik düşünme becerileri edinerek modüler robotik uygulamaları öğrenmektedir.

Beden Eğitimi ve Yüzme
Etkinliklerimiz sayesinde okul öncesi eğitim döneminde öğrencilerimiz fiziksel aktiviteler yaparak fiziksel sağlıklarını korumanın yanı sıra psiko-motor gelişim göstermektedir.

Çocuklar için Felsefe
Çocukların bilişsel, sosyal, duyuşsal becelerilerini; kendini ifade etme fikir üretme ve fikirlerini savunmalarını sağlayan bir pedogoji olan felsefeyi öğrencilerimiz anaokulumuzda kavramlaştırabilmeyi sağlama imkani bulabilmektedir.

Akıl Oyunları
Öğrencilerimiz; günümüzdeki tüm eğitim sistemlerinin hedefi olan becerileri kazandırmanın etkili ve eğlenceli en yaygın yolundan faydalanabilmektedirler.

Görsel Sanatlar
Okul öncesi dönemde sanat eğitimi uygun şekilde hazırlandığında çocukların yaratıcılıklarını geliştiren büyük bir potansiyel oluşturmaktadır. Görsel sanatlar; öğrencilerimizin makas, tutkal ve fırça kullanmalarını el-göz koordinasyonlarının gelişmesini, kavramlar ve problemler üzerinde düşünmelerini sağlamaktadır.

Çocuk Hakları
Çocuk Haklarını önemsiyoruz. Okul öncesindeki tüm öğrencilerimize dünyadaki tüm çocukların haklarının olduğunu ve bu anlamda çocukların eşit olduklarını öğreterek farkındalıklarını arttırmaktayız.

Müzik ve Halk Oyunları
Okul öncesi eğitim döneminde müzik ve müzikle bağlantılı hareket, ses, söz ve tartım çocuğun gelişimini etkilemektedir. Bizde bu bilgiyle yola çıkarak okul öncesi dönemde müziği önemsiyoruz .

Eğitici Drama
Birey Anaokulunda öğrencilerimizin drama ile öğrendikleri bilgileri kalıcı olmaktadır.

Satranç
Problemlerin çözülmesi, muhakeme yeteneği, düşünme becerisi, dikkat ve odaklanma kabiliyeti, hayal gücü gelişimi, rakibe saygı, sabır gösterme, öngörme gibi birçok faydayı sağlayan satranç için öğrencilerimizde her hafta düzenli olarak eğitimlerini almaktadır.

Scamper ile Sorgulama
Okul öncesinde sorgulama tekniği ile öğrencilerimizin temalara dair henüz bilgi edinmeden fikir yürüterek yaratıcı düşünme becerileri desteklenmektedir.

Language Arts
Language Arts ile İngilizcedeki harflerin oyun yoluyla farkındalığı sağlanmaktadır.

İlkokula Hazırlık
Kapsamında öğrencilerimiz okul öncesi ve sınıf öğretmenleri iş birliğinde okuma-yazmaya hazırlık ile kalem tutuş pozisyonu, seslerin farkındalığı, yazının yönü, noktalama işaretlerinin varlığı gibi başlı anaokulundan mezun olmaktadır. İlkokula oryantasyon çalışmalarını böylece erkenden kazanarak önemli ölçüde hazır bulunuşluk arttırılmaktadır.

Fen ve Doğa
Etkinliklerimiz ile doğanın özelliklerini deneyler yoluyla bilgi elde etme ve gözlemleme şansına sahiptirler.

Rehberlik
Çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemeyi hedefleyen yapılandırılmış okul öncesi (4-5 yaş), ana sınıfı (5-6 yaş) için uygun rehberlik tarafından hazırlanmış programımız vardır. Yaş düzeyinde empati, dürtü kontrolü, öfke yönetimi ve problem çözme alanlarına ait farklı alt becerileri geliştirilmektedir.

Mutfak Atölyesi
Öğrencilerimizin marifetli ellerinden mutfak atölyesi çalışmaları yapılmaktadır.

 

Anaokulu Bölümleri
Anaokulu Bölümleri
Anaokulu Bölümleri
Anaokulu Bölümleri
Anaokulu Bölümleri
Anaokulu Bölümleri
Anaokulu Bölümleri
Anaokulu Bölümleri
Anaokulu Bölümleri
Anaokulu Bölümleri
Anaokulu Bölümleri
Anaokulu Bölümleri
Anaokulu Bölümleri
Anaokulu Bölümleri
Anaokulu Bölümleri