Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

Dünyadaki eğitim trendlerini yakından takip eden Gaziantep Birey olarak, sürekli gelişmeyi ilke edinmiş bir kurumuz. Uzman ve güçlü eğitim kadromuzla birlikte, teknolojinin getirdiği yeniliklere açık bir şekilde eğitim standartlarına bağlılık gösteriyoruz. Öğrencilerimizin Bireysel ihtiyaçlarına odaklanan ve onları merkeze alan bir eğitim anlayışı benimseyerek, çeşitlilik ve katılımı destekliyoruz. Etik değerlere olan bağlılığımızla birlikte, eğitimde doğruluk, dürüstlük ve güvenilirlik prensiplerine vurgu yapıyoruz. Sürekli profesyonel gelişimi destekleyen bir ortam sunarak, öğrencilerimizi geleceğe hazırlamak için araştırma ve projelerle desteklenen bir eğitim sunuyoruz. Ebeveyn işbirliği ve etkileşimi ile sürdürülebilir bir okul ortamı oluşturmayı amaçlıyoruz.

Okulumuz, ulusal ve uluslararası eğitim standartlarına tam bir bağlılık gösterir, öğrencilerine yüksek kalitede eğitim sunmayı amaçlar.

Yenilik ve gelişmeleri yakından takip ederek, öğretim materyallerini ve metotlarını sürekli olarak günceller, eğitim kalitesini artırmak için çaba sarf eder.

Son teknolojiye uygun altyapıyı kullanarak öğrencilerimize en iyi eğitimi sağlamak için sürekli olarak teknolojik yeniliklere açık oluruz.

Öğrencilerimizin Bireysel ihtiyaçlarını anlamak ve karşılamak için kişiye özel eğitim programları geliştirir, öğrenci merkezli bir eğitim anlayışını benimseriz.

Öğrenci, öğretmen ve personel arasında çeşitliliği destekler ve farklı perspektifleri bir araya getirerek öğrenme ortamını zenginleştiririz.

Okulumuz, uzman ve deneyimli bir eğitim kadrosuna sahip olmayı taahhüt eder, öğrencilere en iyi eğitimi sunmak için öğretmenlerin sürekli profesyonel gelişimini destekler.

Etik değerlere ve toplumsal sorumluluk anlayışına bağlılıkla, öğrencilere doğru, dürüst ve güvenilir bir eğitim sağlarız.

Öğrencilerin eleştirel düşünce becerilerini geliştirmek amacıyla, araştırma ve projelerle desteklenen bir eğitim ortamı oluştururuz.

Ebeveynlerle sürekli iletişim halinde olur, onların çocuklarının eğitim sürecine etkin katılımını sağlamak için çaba gösteririz.

Çevre bilincini geliştirerek sürdürülebilir bir okul ortamı oluşturmayı taahhüt eder, öğrencilere çevre sorumluluğunu aşılamak için çeşitli etkinliklere katılım sağlarız.