Gaziantep Birey Okulları - Hakkımızda

Gaziantep Birey Okulları - Hakkımızda

Kuruluşundan bugüne eğitim ve öğretimde sürekli gelişme kaydeden Gaziantep Birey Okulları öğrenmeyi öğreten, öğrencilerinin yaratıcılıklarını ortaya çıkaran, bireysel farklılıkları geliştiren, öğrenmeyi zor olmaktan çıkarıp kolaylaştıran ve zevkli hale getiren proje tabanlı modern öğretim yöntemlerini benimsemiştir.

Bu yöntemleri benimsemesinin temelinde ise okul kurucularının öğretmen olması yer almaktadır. Gaziantep Birey Okulları öğretmen temelli bir kuruluş olması dolayısıyla bugünü ve yarınları planlarken “eğitimci” gözüyle değerlendirmeler yapmaktadır.

Gaziantep merkezli olan okulumuz Türkiye’nin en ileri eğitim ve öğretim yayınlarını hazırlayan Birey yayınları iş birliğiyle yapılmaktadır.

Akademik başarıyla tanınan öğretmen kadromuz öğrencilerin akademik, sosyal , kültürel, fiziksel, gelişimleri ve bireysel farklılıkları göz önünde bulundurarak derslerini görsel materyal teknoloji ve güncel kaynaklardan yararlanarak işlemektedir.

Bilimsel çalışma yöntemlerini ve teknolojik olanakları kullanma yeteneği kazanmış tartışan araştıran Atatürkçü ilkeleri benimseyen bireyler yetiştirmeyi temel vazife edinmiş olan Gaziantep Birey Okulları öğretmenlik mesleğinin gerekliliklerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmek için durmaksızın çalışmaktadır.

Kuruluşundan bugüne eğitim ve öğretimde sürekli gelişme kaydeden Gaziantep Birey Okulları öğrenmeyi öğreten, öğrencilerinin yaratıcılıklarını ortaya çıkaran, bireysel farklılıkları geliştiren, öğrenmeyi zor olmaktan çıkarıp kolaylaştıran ve zevkli hale getiren proje tabanlı modern öğretim yöntemlerini benimsemiştir.Bu yöntemleri benimsemesinin temelinde ise okul kurucularının öğretmen olması yer almaktadır.

Gaziantep Birey Okulları öğretmen temelli bir kuruluş olması dolayısıyla bugünü ve yarınları planlarken “eğitimci” gözüyle değerlendirmeler yapmaktadır. Gaziantep merkezli olan okulumuz Türkiye’nin en ileri eğitim ve öğretim yayınlarını hazırlayan Birey Yayınları iş birliğiyle yapılmaktadır.

Gaziantep Birey Okulları - Hakkımızda
Gaziantep Birey Okulları - Hakkımızda
Gaziantep Birey Okulları - Hakkımızda
Gaziantep Birey Okulları - Hakkımızda
Gaziantep Birey Okulları - Hakkımızda
Gaziantep Birey Okulları - Hakkımızda
Gaziantep Birey Okulları - Hakkımızda
Gaziantep Birey Okulları - Hakkımızda