top of page

Hakkımızda

        Kuruluşundan bugüne eğitim ve öğretimde sürekli gelişme kaydeden Gaziantep Birey Okulları öğrenmeyi öğreten, öğrencilerinin yaratıcılıklarını ortaya çıkaran, bireysel farklılıkları geliştiren, öğrenmeyi zor olmaktan çıkarıp kolaylaştıran ve zevkli hale getiren proje tabanlı modern öğretim yöntemlerini benimsemiştir.
Bu yöntemleri benimsemesinin temelinde ise okul kurucularının öğretmen olması yer almaktadır. Gaziantep Birey Okulları öğretmen temelli bir kuruluş olması dolayısıyla bugünü ve yarınları planlarken “eğitimci” gözüyle değerlendirmeler yapmaktadır.
        Gaziantep merkezli olan okulumuz Türkiye’nin en ileri eğitim ve öğretim yayınlarını hazırlayan Birey yayınları iş birliğiyle yapılmaktadır.
        Akademik başarıyla tanınan öğretmen kadromuz öğrencilerin akademik, sosyal , kültürel,  fiziksel, gelişimleri ve bireysel farklılıkları göz önünde bulundurarak derslerini görsel materyal teknoloji ve güncel kaynaklardan yararlanarak işlemektedir.
        Bilimsel çalışma yöntemlerini ve teknolojik olanakları kullanma yeteneği kazanmış tartışan araştıran Atatürkçü ilkeleri benimseyen bireyler yetiştirmeyi temel vazife edinmiş olan Gaziantep Birey Okulları öğretmenlik mesleğinin gerekliliklerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmek için durmaksızın çalışmaktadır.
        Kuruluşundan bugüne eğitim ve öğretimde sürekli gelişme kaydeden Gaziantep Birey Okulları öğrenmeyi öğreten, öğrencilerinin yaratıcılıklarını ortaya çıkaran, bireysel farklılıkları geliştiren, öğrenmeyi zor olmaktan çıkarıp kolaylaştıran ve zevkli hale getiren proje tabanlı modern öğretim yöntemlerini benimsemiştir.Bu yöntemleri benimsemesinin temelinde ise okul kurucularının öğretmen olması yer almaktadır.
        Gaziantep Birey Okulları öğretmen temelli bir kuruluş olması dolayısıyla bugünü ve yarınları planlarken “eğitimci” gözüyle değerlendirmeler yapmaktadır. Gaziantep merkezli olan okulumuz Türkiye’nin en ileri eğitim ve öğretim yayınlarını hazırlayan Birey Yayınları iş birliğiyle yapılmaktadır.

 

Misyonumuz

Atatürk İlke ve Devrimlerine yürekten bağlı,

Laik Demokratik Cumhuriyetin savunucusu,

Pozitif düşünen, hayata ve dünyaya pozitif bakan,

Kişisel ve toplumsal sorumluluk taşıyan,

Türkçemizi ve en az bir yabancı dili mükemmel kullanan,

Yaratıcı ve özgüven sahibi,

Ülkesini, ailesini ve insanlığı seven, barışçı,

Bilim ve teknolojiye açık ve yenilikçi,

Aklın yol göstericiliğine bağlı olmakla birlikte, kalbini dinlemekten vazgeçmeyen,

Tarihsel kavramlarına saygılı, bizi biz yapan değerlere “zamanın ruhu” ile harmanlayabilen,

Kararlı, bilgili ve iyi eğitilmiş,

Ülkesine ve milletine bağlı, ülkesini daha iyi yerlere getirmek için çalışan aydın "Birey" yetiştirmek okulumuzun temel felsefesidir.

Vizyonumuz

Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda;  öğrencilerin kendilerine özgü ihtiyaç ve özelliklerini dikkate alarak “Her çocuk farklıdır ve farklı öğrenir ” düşüncesiyle, bireysel beceri ve yeteneklerinin farkına varmış “ BİREY”ler yetiştirmek kurumumuzun öncelikli hedefleridir.

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
bottom of page